Jesteś tutaj

Zmiana terminu składania wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków o udzielenie dotacji na prace planowane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz. 731) uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin składania wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Po zmianie przepisów wnioski składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone. Niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie także ważne pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem.  

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace, planowane do wykonania w 2022 r. zostanie ogłoszony przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 31.05.2021 - 11:05
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 31.05.2021 - 11:05