Jesteś tutaj

Zmiany w ograniczeniach w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

    ZARZĄDZENIE NR 14/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21 kwietnia 2020r.

§1 . Działając na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych oraz zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w rozumieniu ww. rozporządzenia); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegaturach (poza sprawami niezbędnymi do zapewnienia pomocy obywatelom w rozumieniu ww. rozporządzenia) mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie urzędu.
6. Wykaz telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych:

Poznań, tel. 061-852 80 03, 61-852 80 04, sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl. wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
Kalisz, tel. 062-767 23 21, kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Konin, tel. 063 - 244 71 26, konin.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Leszno, tel. 065 - 529 93 83, leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Piła tel. 067 352 07 15, pila@poznan.wuoz.gov.pl

§ 2. Traci moc zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 10/2020 z dnia 16 marca 2020r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie 22.04.2020r.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 22.04.2020 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 19:35