Jesteś tutaj

Zmiany w programie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „OCHRONA ZABYTKÓW”

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz. 731) uprzejmie informujemy, że od najbliższego terminu składania wniosków do programu „Ochrona Zabytków” tj. upływającego w dniu 31 października 2021 r. niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie ważne pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem.  

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 12.05.2021 - 11:40
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 13.05.2021 - 11:41