Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Gmina Włoszakowice  ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego w miejscowości Zbarzewo gm.Włoszakowice. W skład zespołu wchodzi pałac z początku XXw., park oraz  zabudowania gospodarcze. Warto zwrócić uwagę na atrakcyjną cenę zespołu, gdyż od wylicytowanej ceny udzielona zostanie bonifikata w wysokości aż 80%.  Przetarg odbędzie się 10 września 2018 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że  zgodnie z celami  Krajowego programu opieki nad zabytkami na lata 2014- 2017  w  ramach zadania „Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego  w ochronie zabytków” Narodowy Instytut Dziedzictwa stworzył portal informacyjny  poświęcony  ochronie zabytków  (samorząd.nid.pl)  przeznaczony  dla jednostek samorządu terytorialnego.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Strony