Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

18. kwietnia 2018 r. podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2018.

 20 kwietnia 2018r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę  dokumentów potwierdzających  uznanie za  Pomnik Historii  10 nowych obiektów. W uroczystości wzięli  udział  m.in. wicepremier Piotr  Gliński,  prof. Magdalena Gawin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków, Jarosław Sellin   wiceminister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Do elitarnego  grona dołączyły  dwa ważne zespoły zabytkowe z terenu województwa wielkopolskiego:

Na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

l) 4 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.

 

Zarządzenie nr 10 Szefa KPRM

           Konkurs „Zabytek Zadbany” organizowany jest od 1975 roku. Jego celem jest uhonorowanie wzorowych gospodarzy obiektów zabytkowych, którzy podczas prowadzonych prawidłowo prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych  przywrócili dawną świetność zabytkom oraz wyeksponowali ich  walory architektoniczne, artystyczne i estetyczne.

       Nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedury konkursu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.        

W wyniku prac prowadzonych w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację kościoła i klasztoru OO Franciszkanów w Kaliszu”, finansowanego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Urzędu Miasta w Kaliszu, na ścianie północnej pierwszego przęsła prezbiterium kościoła pw. św. Stanisława BM w Kaliszu, podczas usuwania wtórnych nawarstwień odkryto dekorację malarską. Pierwsze fragmenty malowidła ujawniły się podczas prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w styczniu br.

Strony