Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

jb

Poszukujemy autorki pracy p.t. „Ratusz w Poznaniu” Wiktorii Bosackiej.  Praca została nadesłana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w konkursie „Mój ulubiony zabytek.”
Jej autorka, podpisując pracę niestety nie podała, do jakiej szkoły uczęszcza, ani też adresu lub numeru telefonu kontaktowego.
Praca wśród innych prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie została umieszczona w kalendarzu na rok 2016, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Szanowni Państwo

Drodzy Uczniowie

Ogłaszając wyniki konkursu plastycznego pragniemy przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim dzieciom za udział w konkursie oraz nauczycielom za zainteresowanie uczniów tematyką zabytków na terenie Wielkopolski.

Wrażliwość na dziedzictwo kulturowe w skali najbliższego otoczenia, regionu, Polski oraz świata jest bardzo ważnym aspektem wykształcenia, rozwoju poczucia estetyki oraz poznawania różnorodności kulturowej i emocjonalnej.

Informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach określonych w ogłoszonym regulaminie.Regulamin i wytyczne dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pod adresem

 W dniu 22.09.2015 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło sie szkolenie w ramach realizowanego rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachować „Razem Bezpiecznie”, obszar 4.6 ochrona dziedzictwa narodowego. Szkolenie nosiło tytuł „Ochrona dziedzictwa archeologicznego”.

W dniu 18 września br. miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem prac remontowych i restauratorskich przy  barokowym ratuszu w Rostrzewie. Budynek stanowi własność Gminy Rakoniewice, która w 2013r. podjęła prace remontowe  przy tym ważnym dla architektury Wielkopolski zabytku. Ratusz pochodzący z 1768 r. wpisany został do rejestru  zabytków już w 1952 r. Budynek nieużytkowany od wielu lat powoli popadał w ruinę, tym bardziej, że podjęcie prac remontowych komplikowało usytuowanie  budynku pośrodku drogi krajowej.

Strony