Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

j

Uprzejmie informujemy, że przewidywany we wrześniu termin rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Mój ulubiony zabytek.” uległ zmianie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  w październiku 2015 r., natomiast na wystawę prac konkursowych zapraszamy w dniach od 4 do 20 listopada 2015 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w holu budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i nadesłanie prac.

jb

  W dniu 11 czerwca 2015 roku w sali im. Celichowskiego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się sesja popuarno-naukowa pt. Piórem i skalpelem, czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów.  Wydarzenie to z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków miało na celu przybliżyć badaczom sztuki wielkopolskiej jak i ludziom zaangażowanym w ochronę zabytków najciekawsze prace konserwatorskie i co za tym idzie spektakularne odkrycia wynikające z tychże prac.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje o założeniu nowej zakładki na stronie internetowej  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu , w której  zamieszczane będą informacje adresowane dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego.  Ma to na celu  szybkie przekazywanie informacji dotyczących zasad ochrony zabytków, dokumentów programowych  i innych informacji , które  związane są z działalnością samorządów w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego .

Pałac w Ciążeniu, elewacja ogrodowa

      W dniu 19 maja br. w zespole pałacowym w Ciążeniu- Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu  odbyły się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie wielkopolskim. Na zaproszenia Pana Piotra Florka Wojewody Wielkopolskiego i Pani Jolanty Goszczyńskiej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Ciążeniu spotkały się osoby zajmujące się na co dzień ochroną dziedzictwa  kulturowego  tj.

Strony