Jesteś tutaj

Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 11.10.2023 r. w wieku 88 lat odeszła na zawsze Bożena Maria Woźniak, wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków w ówczesnym województwie kaliskim.

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 7 września 2023 r. zmarła Beata Matusiak, Kierownik Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, nasza wieloletnia koleżanka i współpracowniczka.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 21.07.2023 r. wpłynęła jedna oferta, której przyznano dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie art.11 i następne z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że jeden z trzech oferentów otrzymał dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawaną w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 02.06.2023 r.

Strony