Jesteś tutaj

Aktualności

Uprzejie informujemy o zaistniałej omyłce  zawartej w ogłoszeniu o pracę w Biuletynie Służby Cywilnej i na stronie wuoz gdzie błędnie podano adres pod jakim zamieszczono wymaganą Informację o prywatności (https://poznan.wuoz.gov.pl/praca). Prawidłowy adres to https://poznan.wuoz.gov.pl/oferty-pracy. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 20.05.2021 r. zmarła Mirosława Dernoga. Urodzona w 20.01.1953 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1978 roku ukończyła archeologię, specjalność Konserwator Zabytków Archeologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Strony