Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
02-03-2018

Polichromie w kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu

W wyniku prac prowadzonych w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację kościoła i klasztoru OO Franciszkanów w Kaliszu”, finansowanego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Urzędu Miasta w Kaliszu, na ścianie północnej pierwszego przęsła prezbiterium kościoła pw. św. Stanisława BM w Kaliszu, podczas usuwania wtórnych nawarstwień odkryto dekorację malarską. Pierwsze fragmenty malowidła ujawniły się podczas prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w styczniu br.

07-02-2018

Informacja dla osób i instytucji korzystających z platformy EPUAP

Uprzejnie  informujemy, że z powodu awarii sytemu zawiesza się do odwołania możliwość przesyłania korespondencji przez plaformę EPUAP na konta delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Korespondencję należy kierować na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu  WUOZPOZ/skrytkaESP/. Za powstałe utrudnienia  bardzo przepraszamy.

01-02-2018

Dofinansowanie obiektów wpisanych do rejestrów zabytków zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo dotyczący przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

25-01-2018

Konferencja szkoleniowa poświęcona zmianom w przepisach Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

             W dniu 24 stycznia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja szkoleniowa organizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu poświęcona  zmianom w przepisach  Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z których większość weszła w życie z dniem  1 stycznia 2018r. 

08-01-2018

Ogłoszenie o sprzedaży

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczone zostało ogłoszenie o sprzedaży samochodu oraz zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Gołębiej 2 w Poznaniu

Strony