Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie art.11 i następne z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, że w zakładce "PRACA" znajduje się ogłoszenie o pracy na stanowisko "KIEROWCA -PRACOWNIK GOSPODARCZY"

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327, ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na braki formalne oraz niespełnienie kryteriów merytorycznych żaden z trzech oferentów nie otrzymał dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawanych w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia  29.03.2023 r.

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

02-04-2023

Wielkanoc 2023

Wielkanocna kartka świąteczna z życzeniami

Wielkanoc 2023

Życzymy aby nadchodzące Święta Wielkanocne

napełniły Państwa serca radością i nadzieją,

a świąteczne chwile były przepełnione ciepłem,

przyjaźnią i miłością.

Jolanta Goszczyńska
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
wraz z pracownikami
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie art.11 i następne z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

Oferta konkursowa.

Strony