Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza poniżej

Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnych na rok 2022 formularzach, dostępnych poniżej do pobrania w wersji elektronicznej.

Zamek w Rydzynie.Widok z drona. Fot. Jan Krzyśko

Trwa 29. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Smaki dziedzictwa”. W ramach tego wydarzenia, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z Wojewodą Wielkopolskim zorganizowali wczoraj uroczystość na zamku w Rydzynie (gm. loco, pow. leszczyński). Wielkopolskie obchody rozpoczęły powitalne przemówienia pana Michała Zielińskiego Wojewody Wielkopolskiego, pani Jolanty Goszczyńskiej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pana Zbigniewa Szukalskiego dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Kościół pwp. Św. Małgorzaty w Graboszewie, fot. Grzegorz Budnik

Wspaniałe odkrycie w kościele pw. Świętej Małgorzaty w Graboszewie. W trakcie demontażu elementów ołtarza głównego, przewidzianych do konserwacji w III etapie prac przy tym obiekcie, konserwatorzy odsłonili gotyckie polichromie na wschodniej ścianie prezbiterium. Po poinformowaniu o odkryciu Delegatury WUOZ w Koninie, a następnie uzyskaniu stosownego pozwolenia na podjęcie prac konserwatorsko-restauratorskich przy wschodniej ścianie prezbiterium, przystąpiono do oczyszczenia powierzchni ściany z luźnych zabrudzeń powierzchniowych w obrębie polichromii za zapleckiem ołtarza głównego.

Uprzejie informujemy o zaistniałej omyłce  zawartej w ogłoszeniu o pracę w Biuletynie Służby Cywilnej i na stronie wuoz gdzie błędnie podano adres pod jakim zamieszczono wymaganą Informację o prywatności (http://poznan.wuoz.gov.pl/praca). Prawidłowy adres to http://poznan.wuoz.gov.pl/oferty-pracy. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

Strony