Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


Do 31 stycznia  2023r.  można  zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

 

Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków został wydłużony. Wnioski można składać do 17.03.2023 r.

Rządowy  Program Odbudowy Zabytków

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 10.11.2022 r. zmarł Roman Chwaliszewski, były Wojewódzki Konserwator Zabytków w Pile i Kierownik Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,  nauczyciel historii, regionalista, muzealnik, miłośnik uroków i tradycji północnej Wielkopolski, opiekun jej dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim dobry, ciepły i kulturalny człowiek.

 

 

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w 2023 roku.

Nabór będzie trwał od dnia 26 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

Strony