Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
05-06-2020

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2020 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na braki formalne oraz niespełnienie kryteriów organizacyjnych żaden z czterech oferentów nie otrzymał dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawanych w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 30.04.2020 r.

05-06-2020

Zmiany w ograniczeniach pracy Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Poznaniu

ZARZĄDZENIE  NR  25/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05 czerwca 2020r.

 

29-05-2020

Rozstrzygnięcie konkursu "Zabytek Zadbany" - edycja 2020

Generalny Konserwator Zabytków ogłosił wyniki ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zabytek Zadbany 2020". Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzone ograniczenia wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 tegoroczne ogłoszenie laureatów i wyróżnionych zostało opublikowane na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

25-05-2020

Zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

ZARZĄDZENIE  NR  23/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 maja 2020r.

25-05-2020

Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz pracowników, proszę o maksymalne ograniczenie wizyt osobistych w naszym urzędzie. Osobista wizyta klienta, wyłącznie w sprawie niecierpiącej zwłoki, jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu jej z pracownikami właściwej komórki organizacyjnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Strony