Jesteś tutaj

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

Powiat poznański

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

działa na terenie gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne i prowadzi na terenie powiatu sprawy związane z ochroną dóbr kultury m. in:

  • zezwolenia na prace przy zabytkach nieruchomych i archeologicznych
  • nadzór nad prowadzonymi pracami,
  • nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwiie utrzymanych i  użytkowanych,
  • nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia,
  • nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury,
  • opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W/w zadania nie obejmują prac przy zabytkach ruchomych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

mgr Wiesław Biegański

email: wieslaw.bieganski@powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Sekretariat Wydziału
tel. (61) 8418-841
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 405

Stanowiska ds. ochrony zabytków nieruchomych

Anna Rylukowska
email: anna.rylukowska@powiat.poznan.pl
tel. (61) 8418-843

Ewa Grzegorczyk
email: ewa.grzegorczyk@powiat.poznan.pl
tel. (61) 8418-844
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 406

Stanowisko ds. ochrony zabytków archeologicznych

Agnieszka Krawczewska
email: agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.pl
tel. (61) 8418-845
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 407

Powiatowy Konserwator Zabytków został powołany na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., nr 85, poz. 1212) w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:28
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 13.11.2014 - 17:32