Jesteś tutaj

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

Powiat poznański

Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego

działa na terenie gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne i prowadzi na terenie powiatu sprawy związane z ochroną dóbr kultury m. in:

  • zezwolenia na prace przy zabytkach nieruchomych i archeologicznych
  • nadzór nad prowadzonymi pracami,
  • nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwiie utrzymanych i  użytkowanych,
  • nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia,
  • nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury,
  • opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W/w zadania nie obejmują prac przy zabytkach ruchomych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

 WYDZIAŁ POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Dyrektor Wydziału  
Wiesław Biegański
tel. 61 8418-828

e-mail: wieslaw.bieganski@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 404

Z-ca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Krawczewska
tel. 61 8418-845

e-mail: agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro,pok.407      

Sekretariat Wydziału
tel. 61 8418-841
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 405

Stanowiska ds. ochrony zabytków nieruchomych

Marta Bruch
tel. 61 8418-843                                                        
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406           
(gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)                                              

Ewa Grzegorczyk
tel. 61 8418-844                                                                              
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406
(gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)

Stanowiska ds. ochrony zabytków archeologicznych   

Agnieszka Krawczewska
tel. 61 8418-845
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 407   
(gminy: Suchy Las, Czerwonak, Kleszczewo, Kórnik oraz wszystkie gminy Powiatu w zakresie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania)

Agata Karwecka
tel. 61 2228-967
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 409 
(gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)   

Daria Olejniczak
tel. 61 2269-253
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 409 
(gminy: Komorniki, Dopiewo, Buk, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn)   

 

Powiatowy Konserwator Zabytków został powołany na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., nr 85, poz. 1212) w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:28
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 15.01.2021 - 12:09