Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o  zbliżającej się   kolejnej edycji  2020 corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”.  Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków .

Procedurę konkursową realizuje  Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zgodnie z zarządzeniem nr 21 szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustala się:

- 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy,

- 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

 

Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

         W dniu 13 sierpnia 2019 Uchwałą nr 82  Rada Ministrów uchwaliła nowy Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. Program jest głównym dokumentem strategicznym  określającym cele administracji rządowej oraz podległych jej służb i inspekcji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,a także środki służące do realizacji wyznaczonych celów.

W dniach 6 listopada 2019 r. – 14 stycznia 2020 r. w Galerii Wystaw Czasowych w Zamku Królewskim w Warszawie odbywać się będzie wystawa czasowa „Świat polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka.”

         Dnia 11 października 2019 roku w Sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się zorganizowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu III Sesja naukowa Piórem i skalpelem, czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów. Konferencja skupiła się wokół przeprowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech obiektach zabytkowych z terenu województwa wielkopolskiego, na temat których głos zabrali historycy sztuki oraz konserwatorzy zabytków.

Strony