Jesteś tutaj

Formularze wniosków

 

Wnioski na prace przy zabytkach :

1. Wniosek o wydanie  pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich,/restauratorskich/ badań konserwatorskich  albo badań architektonicznych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku

2. Wniosek o wydanie  pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich,/restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków

3. Wniosek o wydanie pozwolenia  na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  lub na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego  lub zespołu budowlanego

4. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

5. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  przemieszczenie zabytku  nieruchomego wpisanego  do rejestru zabytków

6. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  trwałe przeniesienie  zabytku  ruchomego wpisanego  do rejestru zabytków, z naruszeniem  ustalonego tradycją wystroju wnętrza , w którym zabytek ten się  znajduje

7. Wniosek o wydanie pozwolenia  na dokonanie podziału zabytku nieruchomego  wpisanego do rejestru zabytków

8. Wniosek o wydanie pozwolenia  na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń  technicznych, tablic, reklam oraz napisów

9. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  podejmowanie  innych działań , które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków

10. Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

     - Wniosek o wydanie pozwolenia  na  podejmowanie  innych działań , które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków

     - Program podejmowania innych działań, polegających na usunięciu drzew, krzewów

11. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

12. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych

Inne

1. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego

2. Wniosek o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych

3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku / nieruchomości

4. Oświadczenie dot. prowadzenia badań archeologicznych

Autor: Jolanta Goszczyńska, Anna Mayer, Marta Świtoń, Justyna Męczyńska
Data utworzenia: 22.09.2014 - 20:15
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 18.09.2017 - 14:17