Jesteś tutaj

Petycje 2019

Lp

Data złożenia

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan realizacji

Przewidywany termin/ sposób załatwienia

1

14.02.2019

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40 02—353 Warszawa

Petycja w sprawie zachowania lub zagwarantowania odtworzenia historycznej elewacji budynku przy ul. Podgórnej 7 w Poznaniu

treść petycji

.zakończono 15.04.2019

odpowiedź na petycję
Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 26.04.2019 - 15:30
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 05.04.2021 - 22:02