Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie

 

 

 

Miejski  Konserwator Zabytków w Lesznie

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od dnia 1 maja 2016 r. rozpoczął działalność Miejski Konserwator Zabytków   w Lesznie. 

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28 października 2015 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim, a Miastem Leszno (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 .11.2015 r. poz. 6621), zmienionego aneksem z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. poz. 9024) Miasto Leszno przejęło  prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Wielkopolskiego realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących zabytków nieruchomych będących w szczególności: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji w granicach administracyjnych  Miasta Leszno.

Sprawy, które  wpłynęły przed dniem 1 maja 2016 r. do Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury w Lesznie zostaną załatwione przez  wyżej wymieniony urząd, natomiast  nowe sprawy będą przekazywane do  Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.

Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie

mgr Maciej Urban

tel. 605 381 843

Rynek 1 (ratusz)

64-100 Leszno

e-mail: mkz@leszno.pl.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 02.05.2016 - 08:06
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 19:47