Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie

 

 

 

Miejski  Konserwator Zabytków w Lesznie

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od dnia 1 maja 2016r. rozpoczął działalność Miejski Konserwator Zabytków   w Lesznie  . 

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28 października 2015r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim, a Miastem Leszno ( Dziennik Urzędowy Woj.Wielkopolskiego z dnia 9 .11.2015r.  poz. 6621) , zmienionego  aneksem  z dnia 30 grudnia 2015r. (Dziennik Urzędowy Woj.Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015r. poz. 9024)  Miasto Leszno przejęło  prowadzenie spraw z zakresu właściwości  Wojewody Wielkopolskiego  realizowanych  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących zabytków nieruchomych  będących w szczególności: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji w granicach administracyjnych  Miasta Leszno.

Sprawy, które  wpłynęły przed dniem 1 maja 2016r. do Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury w Lesznie zostaną załatwione przez  ww. urząd , natomiast  nowe sprawy będą przekazywane do  Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.

Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie

mgr Maciej Urban

tel. 605 381 843

Rynek 1 (ratusz)

64-100 Leszno

email: mkz@leszno.pl

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 02.05.2016 - 08:06
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 05.04.2021 - 22:13