Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

herb Ostrów Wielkopolski

Miejski  Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

działa na terenie Miasta Ostrów Wielkopolski i prowadzi na terenie powiatu sprawy związane z ochroną zabytków nieruchomych, za wyjątkiem  zabytkowych parków, cmentarzy, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni,  

Do zadań realizowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim  należy w szczególności:

  • wydanie pozwoleń, decyzji, postanowień, opinii i zaświadczeń dotyczących zabytków nieruchomych,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych  prac konserwatorskich, robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych
  • organizowanie i prowadzenie kontroli  zabytków nieruchomych  oraz podejmowanie dalszych działań wynikających z kontroli,
  • upowszechnianie wiedzy o zabytkach

W/w zadania nie obejmują prac przy zabytkach ruchomych, archeologicznych oraz zabytkowych parków, cmentarzy, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni,  które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Sprawy te na terenie Miasta Ostrów Wielkopolski prowadzi bezpośrednio delegatura w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim działa na podstawie zawartego w dniu 11 kwietnia 2005 r. Porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim oraz Prezydentem Miasta ostrów Wielkopolski sprawie powierzenia Miastu Ostrów Wielkopolski spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 68  z dnia 19 maja 2005r. poz. 2060). Zadania realizuje  bezpośrednio Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim w ramach stosownego upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski.

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

mgr Karol Kierzynka

Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 582 22 24

e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:27
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 16.02.2022 - 12:43