Jesteś tutaj

Aktualności

zdjęcie przedstawia zaproszenie do udziału w konferencji "Archeologia dawnej architektury"

Archeologia dawnej architektury

 

Wielkie zainteresowanie trzema ostatnimi sesjami (publikacje z sesji: 2016; 2018; 2020) organizowanymi przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Wielkopolski, oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, niewątpliwie przyczyniło się do zaproponowania w 2023 r., zorganizowania kolejnego spotkania, tym razem p.t.  „Archeologia dawnej architektury” związanego z terenem Wielkopolski. Zapraszamy do udziału.

Do 31 stycznia  2023r.  można  zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

 

Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków został wydłużony. Wnioski można składać do 17.03.2023 r.

Rządowy  Program Odbudowy Zabytków

Roman Chwaliszewski

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 10.11.2022 r. zmarł Roman Chwaliszewski, były Wojewódzki Konserwator Zabytków w Pile i Kierownik Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,  nauczyciel historii, regionalista, muzealnik, miłośnik uroków i tradycji północnej Wielkopolski, opiekun jej dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim dobry, ciepły i kulturalny człowiek.

 

 

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Strony