Jesteś tutaj

Dane adresowe

ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Tel. 61 852 80 03, 61 852 80 04

fax. 61 852 80 02

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

e-mail: sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl 

ePUAP: WUOZPOZ/SkrytkaESP

NIP: 778-10-33-758

REGON 004847816

Zawiadomienia i dane, o których mowa w § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r (Dz. U. z 2018, poz.1609). w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków należy kierować na adres poczty elektronicznej  wuoz@poznan.wuoz.gov.pl lub faksem nr 61 852 80 02 lub adres i numer faksu właściwej delegatury.


Wydziały

Wydział do spraw zabytków nieruchomych

e-mail: nieruchome@poznan.wuoz.gov.pl  

Wydział do spraw zabytków ruchomych

e-mail: ruchome@poznan.wuoz.gov.pl 

Wydział do spraw zabytków archeologicznych

e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Wydział do spraw rejestru zabytków, archiwizacji, dokumentacji dóbr kultury i informatyki

e-mail: dokumentacja@poznan.wuoz.gov.pl

Wydział do spraw finansów i księgowości

e-mail: ksiegowosc@poznan.wuoz.gov.pl

Wydział do spraw pracowniczych, organizacji i kontroli

e-mail: kadry@poznan.wuoz.gov.pl

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 06.07.2019 - 22:02
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 05.04.2021 - 21:33