Jesteś tutaj

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2020 r.

Grupa Zakres Wartość w PLN
Grupa wg KŚT 1 Budynki i lokale 1 394 801,92
Grupa wg KŚT 3 Kotły i maszyny energetyczne 113 620,41
Grupa wg KŚT 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 553 990,07
Grupa wg KŚT 6 Urządzenia techniczne 104 325,74
Grupa wg KŚT 7 Środki transportu 465 893,29
Grupa wg KŚT 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 795 222,82
  Grunty 99 911,00
  Wartości niematerialne i prawne 180 250,11
                                                              Wartość ogółem 3 708 015,36
Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 05.04.2021 - 21:56