Jesteś tutaj

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Grupa Zakres Wartość w PLN
Grupa wg KŚT 1 Budynki i lokale 1 394 801,92
Grupa wg KŚT 3 Kotły i maszyny energetyczne 113 620,41
Grupa wg KŚT 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 688023,17
Grupa wg KŚT 6 Urządzenia techniczne 104 325,74
Grupa wg KŚT 7 Środki transportu 421546,29
Grupa wg KŚT 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 904643,62
  Grunty 99 911,00
  Wartości niematerialne i prawne 167987,30
                                                              Wartość ogółem 3894859,45
Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 13.04.2022 - 11:20