Jesteś tutaj

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Grupa Zakres Wartość w PLN
Grupa wg KŚT 1 Budynki i lokale 1 394 801,92
Grupa wg KŚT 3 Kotły i maszyny energetyczne 113 620,41
Grupa wg KŚT 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 433 751,42
Grupa wg KŚT 6 Urządzenia techniczne 104 325,74
Grupa wg KŚT 7 Środki transportu 430 004,18
Grupa wg KŚT 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 782 912,91
  Grunty 99 911,00
  Wartości niematerialne i prawne 188 517,80
                                                              Wartość ogółem 3 547 845,38

 

Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 27.03.2020 - 14:00