Jesteś tutaj

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Grupa Zakres Wartość w PLN
Grupa wg KŚT 1 Budynki i lokale 1.387.852.92
Grupa wg KŚT 3 Kotły i maszyny energetyczne 88.175,46
Grupa wg KŚT 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 511.849,63
Grupa wg KŚT 6 Urządzenia techniczne 52.416,14
Grupa wg KŚT 7 Środki transportu 392.604,68
Grupa wg KŚT 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 865.992,73
  Wartości niematerialne i prawne 132.911,86
Wartość ogółem 3.481.003,42

 

Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 28.03.2017 - 09:17