Jesteś tutaj

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Grupa Zakres Wartość brutto w PLN
Grupa wg KŚT 1 Budynki i lokale

1 394 801,92

Grupa wg KŚT 3 Kotły i maszyny energetyczne

113 620,41

Grupa wg KŚT 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

524 297,02

Grupa wg KŚT 6 Urządzenia techniczne

104 325,74

Grupa wg KŚT 7 Środki transportu

421 546,29

Grupa wg KŚT 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

863 697,02

  Grunty

99 911,00

  Wartości niematerialne i prawne

167 987,30

  Dobra kultury

72 000,00

                                                             Wartość ogółem:

3 762 186,70

Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 02.05.2023 - 16:36