Jesteś tutaj

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Grupa Zakres Wartość w PLN
Grupa wg KŚT 1 Budynki i lokale 1 394 801,92
Grupa wg KŚT 3 Kotły i maszyny energetyczne 113 620,41
Grupa wg KŚT 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 527 175,48
Grupa wg KŚT 6 Urządzenia techniczne 104 325,74
Grupa wg KŚT 7 Środki transportu 418 938,18
Grupa wg KŚT 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 827 689,98
  Wartości niematerialne i prawne 163 182,59
Wartość ogółem 3 549 734,30

 

Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 29.03.2019 - 12:06