Jesteś tutaj

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Grupa Zakres Wartość w PLN
Grupa wg KŚT 1 Budynki i lokale 1.387.052.92
Grupa wg KŚT 3 Kotły i maszyny energetyczne 113 620,41
Grupa wg KŚT 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 551 934,93
Grupa wg KŚT 6 Urządzenia techniczne 104 325,74
Grupa wg KŚT 7 Środki transportu 463 285,18
Grupa wg KŚT 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 882 068,79
  Wartości niematerialne i prawne 132.911,86
Wartość ogółem 3 685 199,83

 

Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 26.03.2018 - 14:14