Jesteś tutaj

4 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

l) 4 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.

 

Zarządzenie nr 10 Szefa KPRM

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 17.04.2018 - 10:10
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 24.04.2018 - 13:47