Jesteś tutaj

Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce

Na Państwa ręce składamy publikację pt. „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”, poświęconą wystąpieniom przedstawionym na trzeciej sesji archeologicznej, która odbyła się dnia 24.10.2019 r. dzięki współpracy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Wielkopolski oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Tym razem złożoność zagadnienia została przedstawiona w czterech panelach tematycznych: archeologicznym, wyznaniowym, militarnym oraz konserwatorskim.

Mamy nadzieję, że prezentowany, trzeci już, tom o kulturze dawnej Wielkopolski i związanych z nią zagadnieniami konserwatorskimi, będzie dla Państwa pomocny w badaniach nad przeszłością naszego regionu a jednocześnie inspiracją do zastanowienia się nad innymi nie analizowanymi jeszcze problemami.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i autorom artykułów, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zgodzili się podzielić wynikami swoich badań. Szczególne podziękowania składamy panu profesorowi Jackowi Wierzbickiemu, panu profesorowi Henrykowi Machajewskiemu ze Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich za pomoc w organizacji sesji oraz wkład pracy włożony w wydanie materiałów z sesji.

Spis treści

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 10.12.2020 - 15:50
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 19:48