Jesteś tutaj

Archeologiczne dziedzictwo sarbskich lasów

Dnia 09.12.2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa Sarbia odbyła się konferencja pn.  „ Archeologiczne dziedzictwo sarbskich lasów”. Miała ona na celu prezentację wyników badań archeologicznych prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Sarbia latem i jesienią br. oraz walorów edukacyjnych i turystycznych zabytków archeologicznych.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście oraz pracownicy Nadleśnictwa Sarbia. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Tadeusz Teterus- Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Jolanta Goszczyńska- Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Monika Piotrowska -Wicewójt Gminy Czarnków, Alicja Szuta - przedstawiciel Burmistrza Miasta Czarnków, Marcin Sokołowski- Wójt Gminy Budzyń, prof. dr hab. Kazimierz Ilski- Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mieczysław Grabianowski, Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN, Romualda Bartkowiak- archeolog, przedstawiciel Delegatury w Pile, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Anna Skrzeczyńska, Marta Błażejewska oraz Daria Olejniczak- archeolodzy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Teofil Stępień - Główny Księgowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Jarosław Rola – archeolog z Muzeum Okręgowego w Pile, prof. Andrzej Michałowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Przemysław Niedzielski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Małgorzata Talarczyk –Andrałojć oraz Mirosław Andrałojć- archeolodzy z Pracowni Archeologicznej Refugium s.c. Poznań, Katarzyna i Piotr Alagierscy- archeolodzy z Pracowni Archeologicznej z Chodzieży, Marcin Kita- dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury, Marta Krzyżanowska, Mateusz Wawrzyniak, Patrycja Kaczmarska, Krzysztof Żurek- studenci i doktoranci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Elżbieta Gajda- archeolog z Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie, Marcin Krzepkowski- archeolog, dr Jacek Wierzbicki- Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. Bogdan Spychaj proboszcz parafii w Wyszynach, Jacek Kulpiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin, Beata Maszewska -Dyrektor Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach, Rafał Zieliński – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Ujście, Donata Kędzierska- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach oraz przedstawiciele innych sąsiednich nadleśnictw oraz gmin.

Konferencję rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia dr Maciej Strawa, który przywitał zaproszonych gości i zaprosił do wysłuchania referatów. Przed wysłuchaniem referatów Romualda Bartkowiak- archeolog, z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile zapoznała wszystkich z zasobem zabytków archeologicznych Nadleśnictwa Sarbia. Zaznaczyła, że znaczące w niej miejsce zajęła grupa stanowisk niedawno odkrytych dzięki nowoczesnym technikom rozpoznania terenu przy pomocy lotniczego skanowania laserowego LIDAR ( ang. Light Detection and Ranging). Stanowiska te zostały wyznaczone do wpisu do rejestru zabytków.

  Po krótkim wstępie wprowadzenia prof. dr hab. Kazimierz Ilski- Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzący pierwszy blok referatów poprosił o wygłoszenie pierwszego referatu przez Małgorzatę Talarczyk – Andrałojć z Pracowni Archeologicznej Refugium z Poznania. Przedstawiła ona wyniki archeologicznych badań powierzchniowych na obszarach zalesionych w rejonie Gębiczyna – Niewiemka- Wyszynek. Następnie archeolodzy Katarzyna Kuczara – Alagierska i Piotr Alagierski z Chodzieży zapoznali wszystkich z wynikami badań wykopaliskowych prowadzonych na cmentarzysku kurhanowym w Wyszynach, gm. Budzyń. Duże zainteresowanie wzbudził referat Marcina Kity, który zwrócił uwagę na wszystkie zabytki występujące na terenach leśnych, ich ochronę i ich propagowanie jako dziedzictwa kulturowego ujętego w ramach wyznaczonych szlaków turystycznych na terenie miasta i gminy Chodzież. Kolejny referat wygłosił dr hab. Andrzej Michałowski prof. UAM, który przedstawił wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie cmentarzyska kurhanowego w Mirosławiu, gm. Ujście. Na koniec tej części nastąpiły podziękowania dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia oraz pracowników nadleśnictwa za zorganizowanie konferencji. W sposób szczególny dziękowano za bardzo dobrą współprace archeologów z leśnikami oraz za zaangażowanie i pomoc przy wszelkich inicjatywach na rzecz ochrony zabytków archeologicznych.

Drugi blok referatów poprowadzony przez prof. Andrzeja Michałowskiego miał charakter edukacyjny. Zapoznał zaproszonych gości oraz leśników z tematyką archeologiczną, nawiązującą do odkryć archeologicznych na terenie Nadleśnictwa Sarbia. Referaty wygłosili Mateusz Wawrzyniak, Patrycja Karczmarska, Krzysztof Żurek oraz Marta Krzyżanowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencję zakończył referat dra Jarosława Roli z Muzeum Okręgowego w Pile.

            Reasumując, ostatnie odkrycia stanowisk archeologicznych na terenie Nadleśnictwa Sarbia dowodzą, że ochrona zabytków archeologicznych na terenach leśnych jest bezwzględnie konieczna. Skuteczność ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego zależy nie tylko od samych przepisów prawnych. W dużej mierze skuteczna ochrona dziedzictwa archeologicznego zależy od nas samych oraz wsparcia społecznego.

 

Autor: Romualda Bartkowiak
Data utworzenia: 13.12.2016 - 14:35
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 13.12.2016 - 14:35