Jesteś tutaj

Czasopisma

Spotkania z Zabytkami - miesięcznik popularno-naukowy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Renowacje i Zabytki - czasopismo porusza zagadnienia konserwacji, renowacji, adaptacji, rekonstrukcji itd. obiektów zabytkowych i współczesnego budownictwa oraz dzieł sztuki.

Mówią Wieki - popularnonaukowy magazyn historyczny.

IKS - Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 22.08.2014 - 20:57
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 29.03.2019 - 08:55