Jesteś tutaj

Dalsze zmiany w ograniczeniach w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

ZARZĄDZENIE  NR  18/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 maja 2020r.

 

§1 . Działając na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792 i 820) wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1.Urząd nie przyjmuje klientów ( z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych oraz zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w rozumieniu ww. rozporządzenia); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie zostają anulowane.
2.Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
3.Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegaturach (poza sprawami niezbędnymi do zapewnienia pomocy obywatelom w rozumieniu ww. rozporządzenia) mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4.Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5.Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie urzędu.

      Wykaz telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych:

a) Poznań, tel. 061-852 80 03, 61-852 80 04, sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl, wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
b) Kalisz, tel. 062-767 23 21, kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
c) Konin, tel. 063 - 244 71 26, konin.sekretariat@poznan.wuoz.eov.pl
d) Leszno, tel. 065 - 529 93 83, leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
e) Piła tel. 067 352 07 15, pila@poznan.wuoz.gov.pl

§ 2. Traci moc zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 14/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie 11.05.2020r.

Autor: Paulina Surdyk
Data utworzenia: 13.05.2020 - 12:53
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 14.05.2020 - 11:34