Jesteś tutaj

Do 31 stycznia 2021r. można zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o zbliżającej się kolejnej edycji  2021 corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Konkurs ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Zabytki można zgłaszać  w jednej z 6 kategorii:

  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
  • Adaptacje obiektów zabytkowych.
  • Architektura i budownictwo drewniane.
  • Zabytki techniki.

Szczegółowy regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl).

Zgłoszenia obiektu do konkursu należy przesyłać do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres sekretariatu konkursu na adres Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul.11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn, z dopiskiem „Zabytek Zadbany”. Decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie zapraszamy właścicieli obiektów zabytkowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 23.12.2020 - 11:14
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 20:01