Jesteś tutaj

Do 31 stycznia 2021r. można zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

                      Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o  zbliżającej się   kolejnej edycji  2021 corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany ”.  Konkurs ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Procedurę konkursową realizuje  Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami , w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania  zabytków.

Zabytki można zgłaszać  w jednej z 6 kategorii:

Kategoria specjalna:  właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Adaptacje obiektów zabytkowych.
Architektura i budownictwo drewniane.
Zabytki techniki.

Szczegółowy  regulamin konkursu, kryteria  oceny wniosku oraz  formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl).

Zgłoszenia obiektu do konkursu należy przesyłać do dnia 31 stycznia  2021r. na adres   sekretariatu konkursu na adres Narodowy Instytut Dziedzictwa ,Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul.11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn ,z dopiskiem „Zabytek Zadbany” .Decyduje data  stempla pocztowego.

Serdecznie zapraszamy właścicieli  obiektów zabytkowych z terenu województwa wielkopolskiego  do udziału w konkursie.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 23.12.2020 - 11:14
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 23.12.2020 - 11:21