Jesteś tutaj

„Dobrzyca- zespół pałacowo-parkowy” nowym Pomnikiem Historii w województwie wielkopolskim

10 grudnia 2018 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się  uroczysta Gala „100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości” podczas której Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej Andrzej Duda  wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie kolejnych zabytków za Pomniki Historii.

Do tego elitarnego grona dołączyło 14 nowych obiektów, a wśród nich zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy. Dokument nadania tytułu  odebrał Wiesław Kaczmarek,  dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Na uroczystość przybyli m.in.: Andrzej Duda Prezydent RP  z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu, Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu, prof. Piotr Gliński -Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w MKiDN  Generalny Konserwator Zabytków; Jarosław Sellin -Sekretarz Stanu w MKiDN, prof. Bogumiła Rouba - Przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartosz Skaldawski - p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz przedstawiciele nowych Pomników Historii, którzy odebrali rozporządzenia Prezydenta RP nadające nowy status zabytkom. 

Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy, pochodzący z przełomu XVIII i XIX w., jest spójną kreacją stworzoną z połączenia klasycystycznych budynków: pałacu, oficyny i pawilonów parkowych – Panteonu i Monopteru, z parkiem krajobrazowym o cechach romantycznych. Założenie cechuje autentyczność kompozycji przestrzennej i znaczny stopień zachowania oryginalnej substancji zabytkowej.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona Pomników Historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Do dziś to wyróżnienie nadano 105 zabytkom, w tym 11 z terenu województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dot. zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa  

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 11.12.2018 - 10:33
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 11.12.2018 - 10:39