Jesteś tutaj

Dofinansowanie obiektów wpisanych do rejestrów zabytków zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo dotyczący przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych. Wnioski mogą składać podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów. Koszty kwalifikowane dotyczą odtwarzania zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku nawałnic.

Szczegóły oraz informacje o naborze wniosków dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska tutaj

Autor: Justyna Męczyńska
Data utworzenia: 01.02.2018 - 13:37
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 01.02.2018 - 13:41