Jesteś tutaj

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace przy zabytkach z terenu województwa wielkopolskiego

Ponad 8 mln złotych otrzymają właściciele zabytków z terenu województwa wielkopolskiego na prace konserwatorskie  ,restauratorskie i roboty budowlane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “ochrona zabytków” w 2017r.  Dotacje przyznano na prace przy  32 zabytkach. Dzięki temu możliwa będzie kontynuacja rozpoczętych wcześniej prac  , jak  również podjęcie nowych  robót. Dotacje otrzymały pomniki historii z terenu województwa tj. kościół p.w.NMP i św. Mikołaja Bpa w Lądzie na kolejne prace konserwatorskie przy polichromiach w wielkiej kopule oraz na rozpoczęcie prac przy ambonie, zespół klasztorny  OO.Benedyktynów w Lubiniu na renowację muru, zespół klasztorny OO.Filipinów w Gostyniu- Głogówku na rozpoczęcie prac  związanych z renowacją dawnego szpitala, kościół katedralny w Gnieźnie na kontynuację  prac konserwatorskich w kaplicy Dzierzgowskich, kościół kolegiacki w Kórniku na prace związane z izolacją  murów kościoła i krypt Zamoyskich i Działyńskich. Prócz tego dzięki dotacjom możliwa będzie kontynuacja prac przy polichromiach Antoniego Swacha w kościele  p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Wełnie oraz przy polichromiach  w kościele  pobernardyńskim w Ostrzeszowie. Dotacje przyznano również na prace związane z remontach  dachów - kościołów : św. Trójcy w Gnieźnie,  p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i klasztorze podominikańskim w Poznaniu,  Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Smolicach,  św. Andrzeja w Choczu, klasztoru bożogrobców w Gnieźnie, dworu z Miłomic w Gnieźnie, kaplicy dworskiej w Manieczkach, kościoła p.w.ś.w Stanisława Bpa w Kobylinie. Pełna lista obiektów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego _tutaj

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 24.02.2017 - 08:37
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 24.02.2017 - 08:55