Jesteś tutaj

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w 2020 roku

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Złożonych zostało 88 wniosków. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozdysponował całą posiadaną kwotę na dotacje tj.  1.200.000,00zł, która została rozdzielona na dofinansowanie poszczególnych etapów prac przy obiektach zabytkowych takich jak: polichromie ścienne, ołtarze oraz inne elementy ruchome wyposażenia świątyń - obrazy, rzeźby oraz detale architektoniczne, ambona, chrzcielnica, mając na uwadze przede wszystkim stan ich zachowania oraz wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Ważnym czynnikiem był także stopień finansowego zaangażowania wnioskodawcy przy realizacji prac.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wspomaga kontynuację prac przy wystroju malarsko-sztukatorskim prezbiterium bazyliki Świętogórskiej w Gostyniu oraz obrazie A. Swacha "Modlitwa cystersów - chór zakonny w opactwie Heisterbach” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie, które są częścią zespołów Pomników Historii. Ponadto należy wspomnieć o pracach budowlano - konserwatorskich przy budynku pałacu w Rydzynie.

Podręcznikowymi dziełami sztuki, objętymi dotacją są: zespół obrazów Drogi Krzyżowej autorstwa Józefa Mehoffera z kościoła pw. NSPJ w Turku, które stanowią niewielkie szkice do zrealizowanych w dużych rozmiarach stacji w kaplicy kościoła Franciszkanów w Krakowie oraz obraz ołtarzowy Wniebowzięcia Matki Bożej z kościoła parafialnego w Wieleniu pod tym samym wezwaniem, pędzla gdańskiego malarza Hermana Hana.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków kontynuuje dotowanie prac konserwatorskich przy bardzo cennym i mocno zniszczonym wystroju malarskim kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wełnie mistrza Adama Swacha. Jednocześnie szczególną troską obejmuje malowidła ścienne z kościoła św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie.

WWKZ postanowił udzielić dotacji na prace budowlano - konserwatorskie przy remoncie dachu kościoła parafialnego w Czerniejewie czy parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu, a także prace przy kościele św. Antoniego Padewskiego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

Tegoroczne wsparcie finansowe wspomaga prace konserwatorskie przy pomnikach nagrobnych i płytach epitafijnych znajdujących się w lapidarium parafii Ewangelicko - Reformowanej w Żychlinie.

Pozostała część dotacji dotyczy kontynuacji prac przy zabytkach ruchomych rozpoczętych w latach ubiegłych oraz ratunkowych prac budowlano-konserwatorskich.

Autor: Marta Dworniczak
Data utworzenia: 20.05.2020 - 11:39
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 19:35