Jesteś tutaj

Dotacje 2021

Formularze dot. rozliczenia w 2021 r. umowy dot. dofinansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku:

2. Raport końcowy z wykonania zadania (dla zadań objętych obowiązkiem informacyjnym określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 maja 2021 r., Dz.U. z 2021r., poz. 953)

3. Oświadczenie w zakresie praw autorskich - zgoda na korzystanie z fotografii - zał. nr 3 do umowy o udzielenie dotacji 2021 

4. ANKIETA JEDNOSTKOWA - załącznik nr 4 do umowy o udzielenie dotacji 2021

5. Informacja o wysokości naliczonych odsetek - zał. nr 5 do umowy o udzielenie dotacji 2021

6. Informacja o nie naliczeniu odsetek - zał. nr 6 do umowy o udzielenie dotacji 2021

 

 

1. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wyniki naboru wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone.

Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach planowane w 2021 roku 

2. Wykaz wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które nie spełniły wymogów formalnych.

Wykaz_wniosków w których wystąpiły braki formalne w 2021r.

Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach, przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku, tj. w latach 2018 – 2020

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza poniżej Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnych na rok 2021 formularzach, dostępnych poniżej do pobrania w wersji elektronicznej.
 

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych

1. WNIOSEK do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2021 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  - załącznik nr 1

2. WNIOSEK do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2021 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2018-2020 - załącznik nr 2

3. OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego - załącznik nr 3

4. Harmonogram realizacji prac - załącznik nr 4

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 5

6. Wykaz rachunków/ faktur dotyczących przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku - załącznik nr 6

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 04.01.2021 - 09:28
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 20.12.2021 - 14:25