Jesteś tutaj

Dotacje 2021

1. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wyniki naboru wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone.

Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach planowane w 2021 roku 

2. Wykaz wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które nie spełniły wymogów formalnych.

Wykaz_wniosków w których wystąpiły braki formalne w 2021r.

Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach, przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku, tj. w latach 2018 – 2020

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza poniżej Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnych na rok 2021 formularzach, dostępnych poniżej do pobrania w wersji elektronicznej.
 

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych

1. WNIOSEK do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2021 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  - załącznik nr 1

2. WNIOSEK do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2021 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2018-2020 - załącznik nr 2

3. OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego - załącznik nr 3

4. Harmonogram realizacji prac - załącznik nr 4

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 5

6. Wykaz rachunków/ faktur dotyczących przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku - załącznik nr 6

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 04.01.2021 - 09:28
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 08.09.2022 - 09:41