Jesteś tutaj

Dotacje 2024

Na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych  w ramach przyznawanych środków budżetowych, przyjętego zarządzeniem nr 35/2023 z dnia 30.10.2023 r., Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż nabór wniosków na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2021-2023 nie zostanie ogłoszony z powodu wyczerpania budżetu przeznaczonego na dotacje celowe, po zakończeniu I naboru  i przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, które zostaną zrealizowane w 2024 r.

Wyniki naboru wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w 2024 roku.

1. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wyniki naboru wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone.

2. Wykaz wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które nie spełniły wymogów formalnych

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w 2024 roku.

Nabór trwa od dnia 31 października 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnych na rok 2024 formularzach, dostępnych poniżej do pobrania w wersji elektronicznej, zgodnie z regulaminem.

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych

Wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Załącznik nr 1 według Regulaminu)

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego (Załącznik nr 3 według Regulaminu)

Harmonogram realizacji prac (Załącznik nr 4 według Regulaminu)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5 według Regulaminu)

Autor: Jan Krzyśko
Data utworzenia: 30.10.2023 - 10:45
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 23.05.2024 - 19:49