Jesteś tutaj

dr Grzegorz Teske 1955-2021

Z głębokim smutkiem informujemy, że 1 marca 2021 roku – po długiej i nieustępliwej walce z chorobą nowotworową – zmarł zasłużony dla ochrony zabytków archeologicznych Wielkopolski Południowej dr Grzegorz Teske.

Urodzony 30 grudnia 1955 r. w Zgierzu, w 1980 r. ukończył archeologię na Uniwersytecie Łódzkim, pracował w latach 1980-1982 w Muzeum Okręgowym w Koninie, a od 1982 związał swoje losy i pracę zawodową z Kaliszem. Wówczas to rozpoczął kilkudziesięcioletnią pracę w służbach ochrony zabytków jako pracownik Biura Badań i Dokumentacji Zabytków, które z czasem przekształciło się
w Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kaliszu, a od 1999 r.  Delegaturę w Kaliszu  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Przez lata pracy Grzegorz Teske dał się poznać jako specjalista w dziedzinie badań archeologicznych oraz niestrudzony badacz pozostałości po kulturach minionych epok. Był autorem licznych publikacji, ale przede wszystkim kierownikiem badań kilkudziesięciu stanowisk archeologicznych kultury łużyckiej, przeworskiej i prapolskiej zlokalizowanych na terenie Wielkopolski Południowej. Szczególnie ceniona jest Jego praca badawcza przy licznych w tym regionie wczesnośredniowiecznych grodziskach, której efektem była rozprawa doktorska obroniona w 1999 r. na Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Zofii Kurnatowskiej zatytułowanej „Sieć grodów wczesnopiastowskich w okolicach Kalisza – studium archeologiczne”.

REQUIESCAT IN PACE

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 01.03.2021 - 15:06
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 19:35