Jesteś tutaj

Dwa nowe Pomniki Historii w województwie wielkopolskim

 20 kwietnia 2018r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę  dokumentów potwierdzających  uznanie za  Pomnik Historii  10 nowych obiektów. W uroczystości wzięli  udział  m.in. wicepremier Piotr  Gliński,  prof. Magdalena Gawin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków, Jarosław Sellin   wiceminister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Do elitarnego  grona dołączyły  dwa ważne zespoły zabytkowe z terenu województwa wielkopolskiego:

„Koszuty – zespół dworsko-parkowy”

Dwór alkierzowy w Koszutach  stanowi   wzorcowy przykład barokowej siedziby szlacheckiej z czasów I Rzeczypospolitej. To właśnie dwory alkierzowe są charakterystyczną cechą polskiej architektury dworskiej, tak licznie reprezentowanej do II wojny światowej. Dwór w Koszutach zbudowany  ok. 1760 roku jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Polsce pod względem ukształtowania bryły, formy architektonicznej i rozplanowania wnętrz. Dzięki temu stanowi wiarygodny dokument swoich czasów.”

Obszar pomnika historii „Koszuty- zespół dworsko-parkowy” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z dworem oraz parkiem .

„Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem”
Zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie ma szczególne znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wyjątkowe wartości zabytkowe, przestrzenne i krajobrazowe. Zachowana w niemal niezmienionym kształcie barokowo-klasycystyczna rezydencja jest jednym z najcenniejszych w kraju założeń tego typu. Od XVIII w. do 1939 r. Rogalin dokumentuje działalność wielkopolskiej rodziny Raczyńskich zasłużonej dla polityki i kultury Polski.

Obszar pomnik historii „Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem  obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń  rezydencji z pałacem,  wraz z oficynami, budynkiem Galerii  Rogalińskiej Edwarda Atanazego Raczyńskiego, zabudowaniami  podworskimi, kaplicą, dzwonnica oraz ogrodem i parkiem

 

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona Pomników Historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Do dziś to wyróżnienie nadano 91 zabytkom, w tym 10 z terenu województwa wielkopolskiego.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 23.04.2018 - 10:04
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 23.04.2018 - 10:10