Jesteś tutaj

II sesja naukowa Piórem i skalpelem

15 listopada 2016 roku w sali sesyjnej w gmachu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się II sesja naukowa pt. Piórem i skalpelem, czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów. Zainicjowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konferencja, skierowana do badaczy sztuki wielkopolskiej, osób zaangażowanych w ochronę zabytków oraz wszystkich zainteresowanych dawną twórczością artystyczną na terenie naszego województwa, jest kontynuacją zorganizowanej w 2015 roku sesji naukowej o tym samym tytule. Tegoroczną edycję poświęcono tematyce polichromii w obiektach sakralnych, a jej celem było zapoznanie słuchaczy z najciekawszymi pracami konserwatorskimi oraz badaniami przeprowadzonymi przy zabytkowych malowidłach.

Pierwszą część sesji otworzyła prelekcja pana Marcina Szeląga, historyka sztuki z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, która skupiła się na problemie zabytku w przestrzeni muzealnej oraz muzeum w przestrzeni zabytkowej. W wystąpieniu przedstawiono, między innymi, kierunki działań współczesnych muzeów. Następnie głos zabrał pan Piotr Dybalski, konserwator dzieł sztuki, który prowadzi prace przy malarskim wystroju kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie autorstwa Adama Swacha. Pan Dybalski nie tylko omówił wykonaną przez niego konserwację polichromii, ale również program ikonograficzny malowideł.

Po przerwie, przybyli na sesję goście wysłuchali wystąpień dwóch prelegentów, które dotyczyły polichromii w kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza w Gułtowach. Pierwszy głos zabrał pan Rafał Plebański – historyk sztuki, właściciel Biura Dokumentacji Zabytków, który na podstawie porównań gułtowskich polichromii z dawnymi wzornikami oraz grafikami, wysunął hipotezy na temat dominujących wpływów oraz możliwych autorów tego zabytku. Natomiast pan Andrzej Wypych, konserwator dzieł sztuki pracujący przy malowidłach w Gułtowach, przedstawił etapy konserwacji poszczególnych elementów polichromii oraz zastosowane przez niego rozwiązania.

Ostatni punkt programu stanowiły wystąpienia dotyczące cyklu żywota Św. Anny autorstwa Wacława Taranczewskiego w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Poznaniu. Pierwsza przemówiła historyk sztuki pani Iwona Błaszczyk z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, która w swoim wystąpieniu skupiła się na programie ikonograficznym polichromii. Wypowiedź tą rozbudowało wystąpienie pani Angeliki Lament-Kosińskiej, konserwatora dzieł sztuki, która swoją doktorską dysertację naukową przygotowaną w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu poświęciła jednej z kwater polichromii z przedstawieniem Anioła zwiastującego św. Joachimowi narodziny Maryi, której wykonała pełną konserwację oraz przeprowadziła szczegółowe badania jej warstw malarskich.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dziękuje prelegentom oraz wszystkim przybyłym gościom za udział w wydarzeniu, a także za życzliwe oceny zorganizowanej sesji.

 

Autor: Monika Chowaniak
Data utworzenia: 22.11.2016 - 09:05
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 22.11.2016 - 09:07