Jesteś tutaj

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem nowego regulaminu i wniosków o udzielenie dotacji przyznawanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zasady udzielania dotacji celowej na prace przy zabytkach i naboru wniosków w 2018 r. zostaną opublikowane 15 stycznia 2018 r.

Dotychczasowe terminy składania wniosków nie ulegają zmianie:

Wniosek o udzielenie dotacji na prace, które zostaną przeprowadzone – do 28 lutego 2018 r.
Wniosek o udzielenie dotacji na prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone            w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku – do 30 czerwca 2018 r.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 22.12.2017 - 08:40
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 22.12.2017 - 08:40