Jesteś tutaj

Konferencja szkoleniowa poświęcona zmianom w przepisach Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

             W dniu 24 stycznia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja szkoleniowa organizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu poświęcona  zmianom w przepisach  Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z których większość weszła w życie z dniem  1 stycznia 2018r. 

           Uczestnikami konferencji były  osoby zajmujące się na co dzień problematyką ochrony zabytków, a więc służby konserwatorskie - wojewódzkie i samorządowe, policjanci  pionu prewencji, pionu kryminalnego, pionu dochodzeniowo – śledczego z terenu całego województw. Do udziału w konferencji zaproszono również przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej oraz  konserwatorów diecezjalnych, a także  inne osoby zajmujące się problematyką ochrony zabytków w poszczególnych archidiecezjach i diecezjach województwa wielkopolskiego.

          Podczas konferencji wiele  uwagi poświęcono  zabezpieczeniom zabytków w muzeach i kościołach. Szczególny nacisk położono  na ochronę zabytków archeologicznych przed przestępczością, omówiono  główne zagrożenia i przestępstwa, które mogą wystąpić w ich przypadku.  Podkreślana istotną zmianę w ustawie jaką jest zmiana kwalifikacji  czynu związanego z nielegalnym poszukiwaniem zabytków z wykroczenia na przestępstwo. Wszyscy prelegenci zwracali uwagę na konieczność współdziałania policji, służb konserwatorskich  i specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków.

          Przedstawiona została również problematyka ochrony prawnej zabytków ruchomych na podstawie przykładów z terenu woj. wielkopolskiego, a także  wyniki prowadzonego od 3 lat na terenie naszego województwa wspólnego programu Archidiecezji Poznańskiej, Komendy Wojewódzkiej Policji i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. znakowania  zabytków.

                   WW. tematykę przybliżyli  specjaliści  i eksperci z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Instytutu Dziedzictwa,  rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, specjaliści z Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Prelegentami byli: Olgierd Jakubowski  ( NIMOZ ), Marcin Sabaciński (NID), Adam Grajewski (KGP), Wojciech Szafrański (UAM Poznań), Marta Dworniczak (WUOZ Poznań), Henryk Gabryelczyk (KWP).

Autor: Jolanta Goszczyńska, Marta Dworniczak
Data utworzenia: 25.01.2018 - 14:20
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 25.01.2018 - 14:34