Jesteś tutaj

Konferencja „Zarządzanie krajobrazem miasta”

       W dniu 8 września br. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja pt. „Zarządzanie krajobrazem miasta” organizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.  W spotkaniu uczestniczyła Marlena Maląg wicewojewoda wielkopolska, prof. Małgorzata Rozbicka dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Ewa Bortkiewicz dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Jolanta Goszczyńska Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz samorządowcy i pracownicy  służb konserwatorskich z terenu województwa wielkopolskiego. W pierwszej części  spotkania zaprezentowany został  film pt. "Krajobraz mojego miasta", stanowiący część kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi na  odpowiednie projektowanie  i zarządzanie przestrzenią publiczną.   W drugiej części  konferencji  naukowcy z terenu naszego województwa uzupełnili znakomicie treści filmu i przedstawili zagadnienia związane z krajobrazem Wielkopolski.  Prof. Piotr Korduba z Instytutu Historii Sztuki UAM  Poznaniu w wystąpieniu „Panoramy  miejskie w Wielkopolsce- stan i nadzieje” przedstawił problem właściwego kształtowaniu krajobrazu miasta, elementów małej architektury i zabudowy miejskiej.   Dr Ilona Potocka z Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu   zwróciła uwagę na pomijany często aspekt  związku pomiędzy  estetyką  wizualną krajobrazu,  a wartością przestrzeni miejskiej.  Andrzej Billert , specjalista z zakresu  komunikacji miejskiej  poruszył problem organizacji ruchu w zabytkowym mieście i jego wpływu na organizację życia. Prof. Jacek Kowalski z Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu  zwrócił uwagę na wyjątkowość  miasta Kórnik dla znaczenia  dziedzictwa kulturowego  Wielkopolski i przedstawił  założenia  „Projektu Kórnik”. Jolanta Goszczyńska Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wystąpieniu „ Można dobrze. Panorama przedsięwzięć udanych” przedstawiła przykłady  dobrych realizacji  w przestrzeni publicznej z ostatnich  lat z terenu całego województwa wielkopolskiego, zarówno z zakresie  przestrzeni publicznych, jak i zieleni, reklam, adaptacji  obiektów, podkreślając ważną rolę samorządów w   kształtowaniu krajobrazu miasta.

 

 

      

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 11.09.2017 - 09:19
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 11.09.2017 - 12:13