Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie art.11 i następne z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

Oferta konkursowa.

Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2023 r. dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2022 r.

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 21.07.2023 - 17:00
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 21.07.2023 - 17:10