Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2020 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na braki formalne oraz niespełnienie kryteriów organizacyjnych żaden z czterech oferentów nie otrzymał dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawanych w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 30.04.2020 r.

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 05.06.2020 - 16:37
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 05.06.2020 - 16:37