Jesteś tutaj

Konkurs plastyczny "Zabytek w mojej okolicy"

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  serdecznie zaprasza  Szkoły Podstawowe z terenu województwa wielkopolskiego do  wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zabytek  w mojej okolicy” .

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół

podstawowych.

Celem konkursu jest  zwrócenie uwagi dzieci na zabytki w ich najbliższym otoczeniu, miejscu ich zamieszkania lub najbliższej okolicy.

Prace mogą zostać wykonane w  dowolnej technice plastycznej  z wykorzystaniem  materiałów plastycznych  na papierze lub kartonie  w formacie  A-3  (forma płaska).

Każda Szkoła Podstawowa może zgłosić  maksymalnie 3 prace .

W konkursie przyznane  zostaną 3 nagrody główne oraz co najmniej 10 wyróżnień.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe  oraz dyplomy.

Prace laureatów oraz inne wytypowane przez  komisję konkursową  zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym  oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik do  regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Ul.Gołębia 2

61-834 Poznań

 z dopiskiem :Konkurs plastyczny „Zabytek w mojej okolicy” .

 

1. Formularz zgłoszenia

2. Regulamin Konkursu

3. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu plastycznego

 

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 29.05.2017 - 09:32
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 29.05.2017 - 09:33