Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2018 r. - III nabór →

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

oferta konkursowa

1.  Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2018 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych

2.  Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2017 r. i 2018

3. Zał. nr 1 do Rozp.Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 02.08.2018 - 13:03
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 22.02.2019 - 09:42