Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od dnia 1 maja 2016r. rozpoczął działalność Miejski Konserwator Zabytków   w Lesznie  . 

  Miasto Leszno przejęło od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegaturze w Lesznie  prowadzenie spraw z zakresu zabytków nieruchomych  będących w szczególności: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji w granicach administracyjnych  Miasta Leszno.

Sprawy , które  wpłynęły przed dniem 1 maja 2016r. do Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury w Lesznie zostaną załatwione przez  ww. urząd , natomiast  nowe sprawy będą przekazywane do  Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.

Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie

mgr Maciej Urban

al. Jana Pawła II nr 21A

64-100 Leszno

email: mkz@leszno.pl

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 02.05.2016 - 13:38
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 13.05.2016 - 11:55