Jesteś tutaj

Nabór na listę rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi obecnie nabór na listę rzeczoznawców MKiDN. Dziedziny opieki nad zabytkami, w których mogą być powołani rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wymagania stawiane kandydatom na rzeczoznawców, a także tryb składania wniosków określone zostały w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1302), - zał. nr 1.

Wnioski o powołanie na rzeczoznawcę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie opieki nad zabytkami, sporządzone według załączonego wzoru (zał. nr 2), należy składać do dnia 1 marca 2017 r. na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa,fax 022 212 11 48.

1. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004

2. Wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy MKiDN

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 07.02.2017 - 10:37
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 07.02.2017 - 13:39