Jesteś tutaj

Nagroda i wyróżnienia dla wielkopolskich obiektów w konkursie "Zabytek zadbany"

       W dniu 19  kwietnia 2017r. w Bydgoszczy   podczas uroczystości związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków Podsekretarz Stanu Nagrody Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalny Konserwator Zabytków  dr hab.  Magdalena Gawin oraz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka.  wręczyły nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie Zabytek Zadbany,

 

       W kategorii Rewaloryzacja  przestrzeni kulturowej i krajobrazu ( w tym założenia dworskie i pałacowe) główną nagrodę  otrzymał  Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy. Jury  doceniło  rewaloryzacje założenia pałacowego  w Dobrzycy  pozwalającą zachować i wyeksponować walory  architektoniczne i krajobrazowe  zespołu rezydencjonalnego.Obecnie  w obiekcie  funkcjonuje  Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

 

      W kategorii Utrwalanie wartości zabytkowej  obiektu wyróżnienie  otrzymał  Pałac w Rogalinie, obecnie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu .

 

     W kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych” wyróżnienie otrzymał Pałac w Kościelcu Kolskim , obecnie siedziba Zespołu Szkół Plastycznych w Kole.

 

           Konkurs „Zabytek Zadbany” organizowany jest od 1975 roku. Jego celem jest uhonorowanie wzorowych gospodarzy obiektów zabytkowych , którzy podczas prowadzonych prawidłowo prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych  przywrócili dawną świetność zabytkom oraz wyeksponowali ich  walory architektoniczne, artystyczne i estetyczne.

     Dla zdecydowanej  większości właścicieli zabytków  nagroda ta jest jedynym  uhonorowaniem ich wieloletnich wysiłków włożonych z ratowanie zabytków,  przywracanie ich świetności oraz bieżące utrzymanie.  Celem konkursu ,  jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie  najlepszych wzorów utrzymania i zagospodarowania zabytków. W szczególności brana jest  przez oceniających  pod uwagę prawidłowość wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, w tym również trwałe zabezpieczenie przed  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, właściwe użytkowanie zabytku , które podkreśla jego walory  i nie wpływa ujemnie na posiadane przez zabytek wartości , a także utrzymanie estetycznego wyglądu zabytku, jego wyposażenia i otoczenia.

       Nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków , a procedury konkursu realizuje Narodowy Instytut dziedzictwa.

       W  2017r.  z terenu całej Polski zgłoszone zostały 94 obiekty z 15  województw ,w tym 7 z województwa wielkopolskiego. Do ścisłego grona laureatów zakwalifikowało się 17 obiektów ,  wśród których były aż  trzy  obiekty z terenu województwa wielkopolskiego.

         Wszystkie  obiekty zostały nominowane  za wysoką jakość przeprowadzonych prac konserwatorskich z pełnym poszanowaniem wartości zabytkowych.

        Laureaci konkursu z terenu województwa  wielkopolskiego  to wybitne  działa architektury, wyróżniające się wysoką klasa artystyczną , a przeprowadzone w nich prace konserwatorskie , restauratorskie i remontowe wykonane  zostały z ogromna pieczołowitością, maksymalnym poszanowaniem   substancji zabytkowej , natomiast   nowe funkcje obiektów zostały  harmonijnie wpisane  w historyczne obiekty.

 

 

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 21.04.2017 - 10:04
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 21.04.2017 - 10:08