Jesteś tutaj

Nowe ograniczenia w pracy Urzędu związane z epidemią Covid-19

ZARZĄDZENIE NR 46/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 listopada 2020r.

 

§1 . Działając na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917) wprowadzam od dnia 02 listopada 2020r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1. Urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych (nie cierpiących zwłoki) oraz w celu zapoznania się strony z z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Osobiste stawiennictwo klienta możliwe jest wyłącznie po wcześniejszymi uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.
2. Wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, listownie, poprzez rezerwację internetową bądź osobiście przez pracowników Urzędu zostają anulowane. Anulowanie wizyt nie dotyczy uprzednio uzgodnionego terminu na zapoznanie się strony z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji.
3. Kontakt z Urzędem odbywa się  przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski można złożyć z wykorzystaniem  komunikacji elektronicznej (wuoz@poznan.wuoz.gov.pl), za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.
5. Do Państwa dyspozycji pozostają numery ogólne do Urzędu, adresy e- mail i skrzynka ePUAP dostępne na stronie internetowej: http://poznan.wuoz.gov.pl/.
6. Wykaz telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych:

Poznań, tel. 061-852 80 03, 61-852 80 04, sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl, wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
Kalisz, tel. 062-767 23 21, kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Konin, tel. 063 - 244 71 26, konin.sekretariat@poznan.wuoz.eov.pl
Leszno, tel. 065 - 529 93 83, leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Piła tel. 067 352 07 15, pila@poznan.wuoz.gov.pl

7. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie urzędu

§ 2. Traci moc zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 18/2020 z dnia 11 maja 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie 02.11.2020 r.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 02.11.2020 - 15:38
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 19:49