Jesteś tutaj

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wielkopolsce - tym razem w Kościelcu

  Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wielkopolsce odbyły się w tym roku  w dniu 26 kwietnia w pałacu w Kościelcu koło Koła, będącego obecnie siedzibą Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. Spotkanie, którego gospodarzami byli Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska było okazją do podsumowania działalności służb konserwatorskich z ostatnich  dwunastu miesięcy, problemów z jakimi się spotykały, najbliższych zamierzeń  jak i planów widzianych w dalszej perspektywie,  co podkreślali w swych wystąpieniach. Wyjątkowym gościem obchodów była  wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego generalny konserwator zabytków dr hab. Magdalena Gawin . W spotkaniu uczestniczyli  również posłowie  RP  Krzysztof Ostrowski i Leszek Galemba, starosta kolski Wieńczysław Oblizajek, wójtowie i burmistrzowie powiatu kolskiego, członkowie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków i osoby współpracujące z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w  Poznaniu zakresie  ochrony zabytków .

Tradycyjnie już przyznano nagrody osobom, którzy na polu ochrony zabytków położyli szczególne zasługi. W tym roku wyróżniono nimi –  za zaangażowanie i wieloletnia troskę włożoną w opiekę nad zabytkami dawnego Opactwa Cysterskiego w Lądzie oraz prowadzone prace badawcze dotyczące lądzkich zabytków, księdza  prałata Jerzego  Dylewskiego proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie  za wieloletnie działania, zaangażowanie i trud włożony w odnowienie i konserwację pokarmelickiego zespołu klasztornego w Kłodawie, księdza Tadeusza Jelinka proboszcza parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie za wieloletnia opiekę nad zabytkami najstarszej parafii ewangelicko- reformowanej w Polsce i  Aleksandrowi Starzyńskiemu     wieloletniemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków za całokształt  działań  podejmowanych  w zakresie ochrony zabytków województwa wielkopolskiego, zarówno  w zakresie ich konserwacji, jak i dokumentowania oraz promocji.  Wyróżniono także szereg osób odznakami „Za ochronę zabytków” nadanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość uświetnił  koncert w wykonaniu uczniów  Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole oraz zespołu muzycznego Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. Podczas uroczystości Krzysztof Pawlak dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Kole  oraz Krzysztof Oleksiak przedstawili historię pałacu oraz zakres prowadzonych prac restauratorskich i remontowych. Uroczystość zakończyła zwiedzanie wnętrz pałacowych. Warto również przypomnieć, że pałac w Kościelcu został w tym roku  wyróżniony nagrodą  Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”  w kategorii  adaptacja  obiektu zabytkowego.

Fotografie Archiwum WWKZ

       

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 27.04.2017 - 18:12
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 27.04.2017 - 23:04