Jesteś tutaj

Polichromie w kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu

W wyniku prac prowadzonych w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację kościoła i klasztoru OO Franciszkanów w Kaliszu”, finansowanego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Urzędu Miasta w Kaliszu, na ścianie północnej pierwszego przęsła prezbiterium kościoła pw. św. Stanisława BM w Kaliszu, podczas usuwania wtórnych nawarstwień odkryto dekorację malarską. Pierwsze fragmenty malowidła ujawniły się podczas prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w styczniu br. Wtedy to widoczne były tylko ręce postaci. Po odsłonięciu całości ukazała się kompozycja z przedstawieniem św. Krzysztofa w ujęciu en face w pozycji stojącej, całopostaciowej, trzymającego na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Święty prawą ręką przytrzymuje długą laskę zwieńczoną kwiatami. Malowidło wykonane jest w technice mieszanej (fresk mokry i suchy) na bardzo cienkim tynku. Wysokość kompozycji wynosi około 16 metrów! Ogólny stan zachowania malowidła jest dość dobry, ale niestety źle zachowana jest jego dolna partia. Malowidło wstępnie datuje się na przełom XIII i XIV wieku lub 1 połowę XIV wieku. Niezwykle interesujący jest sposób malowania twarzy postaci św. Krzysztofa, która pod względem formalno-stylistycznym nawiązuje do sztuki bizantyńskiej. Odkryta kompozycja zdaje się zmieniać dotychczasowy stan badań nad gotyckim malarstwem ściennym w Wielkopolsce. Oprócz tego odkryto także malowane iluzjonistycznie dwa okna maswerkowe datowane na XIX wiek, które podziałem naśladują istniejące kamienne maswerki w otworach okiennych w południowej ścianie prezbiterium.

 

Autor: Marcin Gaj
Data utworzenia: 02.03.2018 - 12:44
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 02.03.2018 - 12:44