Jesteś tutaj

Portal wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem w gminach

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że  zgodnie z celami  Krajowego programu opieki nad zabytkami na lata 2014- 2017  w  ramach zadania „Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego  w ochronie zabytków” Narodowy Instytut Dziedzictwa stworzył portal informacyjny  poświęcony  ochronie zabytków  (samorząd.nid.pl)  przeznaczony  dla jednostek samorządu terytorialnego.

Portal ten  poświęcony jest zagadnieniom  ochrony dziedzictwa  kulturowego na poziomie lokalnym. Zawiera wiele cennych  wskazówek i informacji  przydatnych dla samorządu terytorialnego   dot. m.in. problematyki planowania przestrzennego, dotacji, obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony zabytków, a także  pokazuje dobre praktyki z terenu całego kraju. Zachęcam do zapoznania się z  portalem informacyjnym , gdyż stanowi on nowoczesne i czytelne źródło  informacji dla samorządów. http://samorzad.nid.pl/

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 23.05.2018 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 23.05.2018 - 08:54