Jesteś tutaj

Prace konserwatorskie przy obrazie J.J. Knechtla „Powierzenie zakonu cystersów opiece Maryi” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie nad Wartą.

W listopadzie 2016 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy obrazie J.J. Knechtla „Powierzenie zakonu cystersów opiece Maryi” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie nad Wartą. Prace współfinansowane były prze Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obraz, namalowany w 1737 roku, należy do cyklu malarskiego przedstawiającego historię zakonu cystersów. Jako jedyny z cyklu nie został namalowany przez Adama Swacha.

Prace przy obrazie rozpoczęły się w roku 2014. Ze względu na rozmiary malowidła i zakres zniszczeń konserwacja podzielona była na parę etapów. W momencie rozpoczynania prac stan płótna był katastrofalny. Wskutek nieprawidłowego przechowywania płócienne podobrazie uległo poważnym mechanicznym uszkodzeniom, a wraz z nim warstwa gruntu i powłoki malarskiej. Według informacji podanych przez wykonawcę ubytki w warstwie malarskiej sięgały blisko 50 procent. 

Konserwację rozpoczęto od dezynsekcji obiektu w komorze próżniowej. Kluczowym zabiegiem było przeprowadzenie dublowania na BEVĘ 371. Lokalne reperacje płótna i uzupełnianie brakujących fragmentów podobrazia wymagały iście zegarmistrzowskiej precyzji. Dzięki tym zabiegom malowidłu udało się zapewnić konieczną stabilność.

Retusz warstwy malarskiej wykonany został techniką żywiczną.

Na zakończenie prac obraz zaopatrzono w nowe krosna, których zaprojektowanie i wykonanie - ze względu nie nietypowy kształt płótna - wymagało nie lada umiejętności. Skomplikowana konstrukcja ram ma za zadanie chronić malowidło przed odkształceniami.

Po wykonaniu prac obraz zawieszony został w krużgankach klasztornych, gdzie wraz z innymi przedstawieniami cyklu dumnie zaświadcza o wielowiekowej historii zakonu cystersów.

Autorem zdjęć jest Anna Czerwińska Walczak.

Autor: Piotr Pawlak
Data utworzenia: 24.11.2016 - 15:29
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 26.11.2016 - 16:18