Jesteś tutaj

Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie gm. Krzemieniewo

Na początku listopada miał miejsce odbiór prac konserwatorko-restauratorskich przy XVIII-wiecznym ołtarzu bocznym płn. pw. św. Jana Nepomucena z kościoła parafialnego pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński.

Drewniany, architektoniczny ołtarz boczny złożony jest z mensy z płaskorzeźbą zwłok św. Jana Nepomucena, predelli z małymi uszakami, retabulum z obrazem patrona ołtarza, flankowanego ażurowymi uszakami oraz zwieńczenia z obrazem św. Onufrego. Pomimo pewnego kanonu architektonicznego, ołtarz wyróżnia się rozbudowaną i plastyczną oprawą ze snycerowanych, stylizowanych liści akantu, małżowin, lambrekinów, wstęg i festonów. Na ten misterny kostium nałożone są dynamiczne, pełnoplastyczne rzeźby barokowych putt oraz płaskorzeźbione hermy w retabulum z wyobrażeniem aniołów.

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich ołtarz był silnie przemalowany w kolorystyce obiegającej od oryginału. Wtórne warstwy pokrywały także oryginalne metalizacje. Elementy konstrukcyjne ołtarza były osłabione strukturalnie. Zarówno części architektoniczne jak i rzeźby nosiły bardzo liczne ślady działalności drewnojadów. Również oba obrazy były bardzo brudne, pociemniałe, z rozłożonym werniksem, pofalowane, ze śladami wtórnych retuszy.

Przeprowadzone prace konserwatorsko-restauratorskie obejmowały wzmocnienie konstrukcji ołtarza, wzmocnienie strukturalne drewna, dezynfekcję i dezynsekcję, oczyszczanie z wtórnych nawarstwień, zabezpieczenie oryginalnych gruntów, polichromii, złoceń i srebrzeń, konieczną rekonstrukcję warstwy malarskiej i metalizacji. Prace odsłoniły duże partie oryginalnej aranżacji kolorystycznej ołtarza, tj. marmoryzację niebiesko-białą, która wymagała tylko niewielkiego punktowania i nieznacznych rekonstrukcji. Na mensie, po zdjęciu przemalowań odkryto także malowaną datę – 1745 r., jednoznacznie potwierdzającą metrykę ołtarza. Również olejne obrazy po przeprowadzonych pracach odzyskały czytelność przedstawień i  pierwotny wyraz artystyczny.

 

     

 

Autor: Agata Kliś - Toton
Data utworzenia: 08.11.2016 - 14:59
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 08.11.2016 - 15:03